Skollösning

Skollösning

LÄRANDE HÄNDER INTE FRÅN HALSEN OCH UPP, MEN FRÅN FÖTTERNA UPP - MIKE KUCZALA

Kids stay in shape and get better overall health, cardiovascular training will also improve memories, intelligence, and ability to process information (brain functions), and decrease the risk for general dementia and Alzheimer’s later in life. Schools may also see fewer disciplinary problems and raised academic work. Using a heart rate system when working with students has proven to have great benefits. This is partly about ensuring that students are not too low in heart rate when exercising, but perhaps more important is that they do not actually work with too high intensity. This can actually produce the opposite effect with tired (fatigue) students. However, the educational benefits of having a heart rate system are perhaps the greatest benefit. School classes that have heart rate training during school time are more concentrated and focused on the lessons. Work in a classroom environment is enhanced.

Få Activio i din skola

DET VIKTIGASTE DU KAN GÖRA FÖR DIN HJÄRNA ÄR ATT FLYTTA

When using wearables and heart rate systems that are “cool” and providing real-time feedback during class, students want to participate and enjoy physical education in a new and exciting way! The ACTIVIO Solutions provides the opportunity for objective assessment and personalized programs when used for cardio training. When using heart rate and zone training to level the playing field, physical educators are able to truly assess student health, fitness and motivation. Regular exercise improves a person’s mindset. This works great to increase your motivation and alertness, which are essential during studying. Physical activity enhances the connection between brain cells. This will help you retain the information better. However, the benefits don’t stop here. Workouts can stimulate the development of new nerve cells. Dr. John J. Ratey

Intensitet och motivation

If you have a heart rate system, the benefits are great. Schools will notice a marked difference in the intensity and motivation of students when the system is active and visible. Being able to see their heart rate also creates joy and motivation.

Aerobic Övningar för barn

Aerobic exercise is movement that gets your blood pumping faster around your whole body. It makes your heart beat faster. It also makes your lungs take in more oxygen. This causes you to breathe faster during the exercise.

Aerob träning är viktigt för barn. Det hjälper till att hålla deras hjärta, lungor, och blodkärl friska. Det kan också hjälpa dem att hålla eller komma till en hälsosam vikt. Barn som tränar tenderar att ha:

• Bättre hjärt- och lungkondition

• Lägre nivåer av kroppsfett

• Starkare ben och muskler

• Färre symtom på depression

• Mindre risk för kroniska sjukdomar senare i livet

• Mer fokuserad när man är i skolan

• Kunna minnas bättre vad som är lärt i klassrum

• Förbättrade kognitiva förmågor.

Börja med Activio_

Klicka på knappen nedan för att direkt beställa Activio-lösningen till din skola. VAR DITT PERSON-BÄSTA!

Få Activio i din skola