Activio News

Get the Latest News and Press Releases

LANGEHØJSKOLANS (DANMARK) SKOLRESULTAT ÄR ENASTÅENDE

 

Langehøjskolens i Hvidovre (Danmark) satsning på pulsklasser har gett fantastiska resultat på skolbetygen.
Pulsklass 9c i avgångsklass 2016/2017 slår alla tidigare skolresultat baserat på 5 års mätningar.

Forskningen och satsningar som denna är tydlig, rörelse och hälsa dagligen i skolan skapar bättre förutsättningar för eleverna att lyckas i skolan.
Activio är glada att fått vara med och bidra till denna fantastiska utveckling kopplat till pulsträning och inlärning på idrottslektionerna på Langehøjskolan.

Klicka för att läsa hela rapporten: Exam results over 5 years_Langhøjskolens pulse class 9c

För mer info kontakta Peter Büchner Hede som är ansvarig och initiativtagare för denna satsning som pågått under flera års tid.

 

#Langhøjskolen #hälsofrämjandeskolutveckling #Activio #ActivioInternational #PulsträningInlärning #RörelseHälsa

Scroll to top